BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu

Rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor

p. Marlena Treichel

 

Wicedyrektor

p. Halina Stodolska

 

Pedagog

 p. Justyna Burcz

 

Pedagog specjalny

p. Anna Janiszewska

 

Psycholog

p. Anna Janiszewska

 

Logopeda

p. Anna Wiśniewska

 

Terapia pedagogiczna

p. Barbara Krajinska

p. Beata Makowska

 

Zajęcia rewalidacyjne

p. Anna Janiszewska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

p. Anna Dobrzyńska-Pakowska

p. Barbara Krajinska

p. Anna Stempień

p. Anita Kołtun

p. Dominika Karasińska

p. Anna Wiśniewska

 

Nauczyciele języka angielskiego

p. Dorota Lisewska

p. Elżbieta Czubaszek

 

Nauczyciel języka niemieckiego

p. Hanna Matus

 

Nauczyciele religii

p. Beata Makowska

p. Anna Dobrzyńska-Pakowska 

 

Nauczyciele języka polskiego

p. Hanna Figura

p. Marita Grajewska

 

Nauczyciele matematyki

p. Marlena Treichel

p. Halina Stodolska

p. Anna Stempień

p. Paweł Łazarski

 

Nauczyciele fizyki

p. Krzysztof Gzella

 

Nauczyciele chemii

 p. p. Weronika Dąbal - Kuklińska

 

Nauczyciele informatyki 

p. Marlena Treichel

p. Krzysztof Gzella

p. Hanna Szulc-Lewandowska

p. Anna Janiszewska

 

Nauczyciele geografii

p. Justyna Burcz

 

Nauczyciele biologii

p. Witold Zygadlewicz

 

Nauczyciele przyrody

p. Witold Zygadlewicz

 

Nauczyciele historii

p. Aneta Tadrowska

p. Paweł Górecki

 

Nauczyciele plastyki

p. Hanna Szulc-Lewandowska

 

Nauczyciele techniki

p. Krzysztof Gzella

 

Nauczyciele muzyki

p. Hanna Szulc-Lewandowska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Sylwia Gralak

p. Wojciech Bogalecki

 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

p. Beata Rolewicz

 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

 p. Anna Dobrzyńska-Pakowska

 

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

 p. Paweł GóreckiNauczyciel doradztwa zawodowego

p. Anna Janiszewska

 

Nauczyciel bibliotekarz

p. Anna Głodowska

 

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:       

p. Beata Rolewicz

p. Aneta Tadrowska

p. Sylwia Gralak

p. Hanna Matus