BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Samorząd Uczniowski SP 4-8

Samorząd Uczniowski klas od czwartej do ósmej

Szkoły Podstawowej nr 11 w roku szkolnym 2023/2024

„Samorząd to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.”

Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący  – Amelia Zakrzewska (7b) ,

Zastępca przewodniczącego – Maja Kerber (7a)

Członkowie: Daniel Majka (8a) , Alicja Trepkowska (6a), Jakub Kenig (5a), Martyna Ciechanowska (7b).

 

Opiekunkami samorządu są: p. Dorota Lisewska, p. Beata Makowska.

Jesteśmy zgraną drużyną, która potrafi współpracować. Nasze działania opierają się na tolerancji i wzajemnym szacunku. Spotykamy się raz w miesiącu i w razie potrzeb. Dokumentujemy naszą pracę, pisząc protokoły ze spotkań.

Realizujemy wiele zadań. Należą do nich m.in.: współorganizowanie apeli, reprezentowanie uczniów na różnych uroczystościach, działalność charytatywna, Dzień Samorządności czy organizacja dyskotek. Staramy się wpływać na życie naszej szkoły i integrować uczniów. Relacje z naszej aktywności na bieżąco zamieszczamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobra atmosfera w naszej szkole.

 

 

 

Regulamin samorządu Uczniowskiego

Regulamin Pocztu Sztandarowego

Regulamin "Szczęśliwego Numerka"