BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konkursy Przedmiotowe Organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów:
biologia,
chemia,
fizyka,
geografia,
historia,
język angielski,
język francuski,
język hiszpański,
język niemiecki,
język polski,
język rosyjski,
matematyka,
informatyka.


Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, pobudzanie twórczego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowywania ich do nauki na wyższych etapach edukacyjnych, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zarzadzenie-nr-452023-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-organizacji-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20232024

 

Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024 dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zakresy-wymagan-konkursow-przedmiotowych--rok-szkolny-20232024

 Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2023/2024 dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/regulaminy-szczegolowe-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-20232024

 

 

Terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024