BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pedagogizacja

PEDAGOGIZACJA I

 

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zgłoszeniami o dokuczaniu i nękaniu dzieci na grupach na
Messengerze oraz innych tego typu portalach proszę po przyjściu do domu przejrzeć telefony
swoich dzieci. Rodzice, reagujcie na tego typu przemoc. Często takie wyzwiska,
wyśmiewanie w Internecie przenosi się do szkoły, tylko wtedy jest za późno na jakąkolwiek
pomoc z naszej strony. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, to Wam ufają najbardziej. To wy
jesteście tym buforem bezpieczeństwa dla nich. To Państwo muszą mieć kontrolę na tym co
piszą i co czytają Wasze dzieci. My nie mamy wglądu do tego typu rzeczy. Proszę też o
zgłaszanie do wychowawcy klasy jeśli dzieciom dzieje się krzywda ze strony kolegów i
koleżanek. Dom i szkoła muszą współpracować, a nie występować przeciwko sobie. Tylko w
ten sposób ułatwimy dzieciakom przejście przez ten trudny etap edukacji.

Pedagog szkolny Justyna Burcz

PEDAGOGIZACJA II

 

Zagrożenia wynikające z niekontrolowanego korzystania z Internetu w odniesieniu do
podstawowych sfer funkcjonowania człowieka:

• Zagrożenia fizyczne: męczenie wzroku, kręgosłupa, który w tej samej, niedobrej dla
sylwetki pozycji pozostaje przez długi czas, bóle głowy, nadgarstka, przemęczenie.
• Zagrożenia psychiczne, polegające na uzależnieniu od sieci do tego stopnia, iż młody
człowiek tylko przed komputerem nabiera pewności i bezpieczeństwa, a w stosunku do
bliskich nabiera coraz większej obcości i dystansu.
• Zagrożenia moralne: wynikają z korzystania z tych stron, które są zachętą do wczesnego
rozpoczynania współżycia płciowego, łatwego dostępu do pornografii.
• Zagrożenia społeczne: anonimowość może być źródłem posługiwania się wulgaryzmami
oraz stosowania psychotechnik zagrażających prawidłowej komunikacji społecznej.
• Zagrożenia intelektualne: brak dystansu do propagowanych treści obniża krytycyzm i
twórcze myślenie u dziecka, które uznaje, że wiadomości nabyte drogą Internetu są
prawdziwe.
Co zrobić aby uchronić dziecko przez tymi zagrożeniami? Oto kilka porad dla Rodziców:
 ustalenie z dzieckiem jakiego rodzaju strony w sieci może oglądać (kontrola
rodzicielska),
 rodzic określa czas korzystania z Internetu i konsekwentnie tego pilnuje,
 rozmowa z dzieckiem o wszystkich niepokojących sytuacjach jakich doświadcza w
Internecie,
 Rodzicu zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści na stronie www.dyzurnet.pl lub na
policję
 rozmowa o ryzyku umawiania się z osobami poznanymi w Internecie oraz o
podawaniu danych osobowych niesprawdzonym stronom.
Internet jest świetnym źródłem informacji oraz rozrywki jednak pamiętajmy, że musimy z
niego umiejętnie i bezpiecznie korzystać.

Źródło: J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, wyd.
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego 2006

Pedagog szkolny Justyna Burcz

 

PEDAGOGIZACJA III

 

Rola rodzica w edukacji dziecka


Wychowanie dziecka to szereg czynników, zachowań, które zakładają, że chcemy dla
swojego dziecka jak najlepiej. Jednak istnieją sytuacje niezależne do końca od nas (otoczenie,
środowisko rówieśnicze), również wpływ fonoholizmu (telefony komórkowe, łatwy dostęp
do Internetu, cyberprzemoc), które mogą burzyć działania rodzica.
Rola rodzica w edukacji dziecka
 Rodzice są pierwszymi motywatorami dziecka. Nie zawsze można liczyć na to, że
uczeń sam zbuduje wystarczającą motywację do nauki. Dziecko często potrzebuje
wsparcia ze strony innych, zwłaszcza swoich najbliższych. Należy pamiętać, że dzieci
naśladują rodziców, dlatego warto zwracać uwagę na każde zachowanie, które może
być później przez dziecko powtórzone.
 Rolą rodzica jest zaszczepienie u swojej pociechy ciekawości świata i motywowanie
do nauki. A przecież wiedza i wykształcenie wpływa na samoocenę i wizerunek
człowieka. Wiedza przydaje się do zaspokojenia różnych potrzeb, w tym także
lepszych perspektyw na przyszłość.
Rola rodziców w edukacji dzieci jest nieodzowna i bardzo potrzebna. Kilka wskazówek dla
rodziców, by pomóc swojemu dziecku w edukacji:
 interesować się postępami dziecka w nauce,
 pomagać, w miarę swych możliwości, dziecku w odrabianiu zadań domowych
(pomagaj, ale go nie wyręczaj- niedopuszczalne jest pisanie przez rodziców zadań
w zeszytach i ćwiczeniach, gdyż dajemy wówczas swojemu dziecku jasny przekaz, że
gdy nie będzie w stanie odrobić zadania, my zrobimy to za niego),
 uczyć dziecko systematyczności oraz dokładności,
 mądrze motywować i zachęcać do nauki - mieć świadomość uzdolnień i braków
dziecka oraz w porę zapobiegać zaległościom w nauce,
 uczyć dobrej organizacji pracy.
 Rodzic powinien również określić jasne zasady: najpierw obowiązek, później przyjemność.
Bycie konsekwentnym w wychowaniu dzieci jest bardzo ważne. Dużo z dzieckiem
rozmawiajmy, aby miało poczucie, że może na nas liczyć, że jest dla nas ważne, że może
zwrócić się do nas o pomoc i wsparcie z każdą dla niego ważną sprawą. Niech wie, że
poświęcimy mu czas, odłożymy na chwilę swoje różne, obowiązki.
Źródło: http://poradnia-strzelin.edu.pl: M. Grabas, Pedagog / Logopeda , Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie

Pedagog szkolny Justyna Burcz