BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Porady

AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY - Uczniowie w dobie pandemii - Aspekty zdrowotne

 

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU - Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

 

TELEFONY ZAUFANIA

 

 

 

W ramach prowadzonego wsparcia dla dzieci i młodzieży w zakresie 

rozwijania systemu prewencji suicydalnej,

 zachęcamy Rodziców do zapoznania się z treścią Poradnika z serii „Profilaktyka”, wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Tytuł pozycji: ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DZIECI I MŁODZIEŻY Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców

Link do pobrania:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

 

W Poradniku wymienione zostały między innymi „Czynniki chroniące młodzież przed samobójstwem”, do których zalicza się:

 • spójna rodzina (której członkowie okazują zainteresowanie i udzielają wsparcia);
 • umiejętność stawiania czoła trudnościom;
 • osiągnięcia szkolne;
 • poczucie więzi ze szkołą;
 • dobre relacje z rówieśnikami w szkole;
 • mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia (broni palnej, leków, trucizn);
 • umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych;
 • umiejętność kontrolowania impulsów;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • integracja ze środowiskiem; liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań;
 • poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych;
 • stabilne środowisko;
 • dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej;
 • odpowiedzialność za innych (kolegów, zwierzęta domowe itp.);
 • religijność.

Zachęcamy do lektury Poradnika!