BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

"Moja karta rowerowa - czyli jak zdać egzamin na kartę rowerową"

22 września 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza zdawali egzamin na kartę rowerową. Szkoła po raz kolejny zgłosiła się do miejskiego programu realizowanego przez Straż Miejską w Grudziądzu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - oddział w Grudziądzu. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci. Poprzez realizację projektu „Moja karta rowerowa – czyli jak zdać egzamin na kartę rowerową” najmłodsi uczą się odpowiedzialnego i świadomego zachowania na drogach.


                                 Uczniowie w szkole na lekcjach techniki zapoznawali się z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończone 10 lat, a po zdaniu egzaminu kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły.

                     Egzamin składa się z części teoretycznej, w trakcie której uczniowie rozwiązują test zamknięty dotyczący podstawowych zagadnień ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz z części praktycznej. Tutaj trzeba wykazać się prawidłową jazdą na rowerze i właściwym wykonaniem manewrów na drodze, takich jak ustąpienie przejazdu, stosowanie się do znaków drogowych czy odpowiednia sygnalizacja swoich zamierzeń.

                   Finalnie pierwsze drogowe prawo jazdy czyli kartę rowerową zdobyło 23 uczniów naszej szkoły. Przygotowaniem do egzaminu i jego organizacją w szkole zajmuje się pani Małgorzata Binder.

Gratulujemy !!!