BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Spotkanie Młodych w Lednicy

1Młodzież z naszej szkoły należąca do parafialnego ruchu oazowego, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, chętni uczniowie, absolwenci oraz grupa parafian (w sumie 77 osób) po raz siódmy wzięła udział Spotkaniu Młodych w Lednicy. Hasłem przewodnim stało się zawołanie „Idź i kochaj”, które wplecione w tegoroczny hymn porwało do tańca około 70 tysięcy ludzi zgromadzonych na Polach Lednickich. Jak zwykle nie zabrało na spotkaniu katechezy, śpiewanej Koronki do Miłosierdzia Bożego, procesji z relikwiami oraz radosnego tańca i śpiewu na chwałę Pana.

Najważniejszym momentem była Eucharystia, podczas której wysłuchaliśmy wspaniałej homilii bpa Grzegorza Rysia.

Uczestnicy Lednicy z naszej szkoły i parafii po raz drugi podjęli się funkcji wolontariuszy lednickich nazywanych Aniołami Porządku. Dzięki ich pracy młodzież w poszczególnych sektorach dbała o pozostawienie po sobie czystości. Ponadto dziewczęta po raz pierwszy dołączyły do tysiąca tancerzy, którzy wspierają uczestników, pokazując gesty. Nasze uczennice w białych strojach tańczyły na drodze lednickiej i miały możliwość przeżyć całe spotkanie stojąc bardzo blisko miejsca przewodniczenia.

Ukoronowaniem całodziennego spotkania było przejście przez Bramę III Tysiąclecia, które jest wyrazem wyboru Chrystusa jako Pana naszego życia.

Beata Makowska