BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

226 lat Konstytucji 3 Maja w ZSO nr1

120170503 111133 (Kopiowanie)            Są w historii narodów wydarzenia o doniosłym znaczeniu. Do takich bezsprzecznie należy uchwalona przed 226 laty Konstytucja 3 Maja. Przypomnijmy: pierwsza w Europie i druga na świecie.

Konstytucja 3 Maja była, jak trafnie ją określił autor pieśni pt.: „Mazurek 3 Maja” „jutrzenką oświetlającą polską krainę”, dającą nadzieję na odwrócenie złowróżbnego dla Polski politycznego scenariusza – rozbiorów. Niestety, nasi sąsiedzi: Rosja i Prusy nie pozwoliły na wydanie owoców podjętych reform na Sejmie Wielkim, w tym najważniejszej reformy ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów jaką wprowadzała Konstytucja 3 Maja. Co smutniejsze: znaleźli się w naszym kraju zdrajcy - targowiczanie, którzy pomogli państwom rozbiorczym w obaleniu Konstytucji 3 Maja. Dlatego dziś słowo: „Targowica” jest synonimem zdrady narodowej.

            Konstytucja 3 Maja naprawiała ustrój naszego państwa wprowadzając w miejsce zlikwidowanej wolnej elekcji zasadę dziedziczności tronu. Pozbawiała szlachtę gołotę, czyli nie posiadającą majątku prawa głosu. Były to zmiany ograniczające demokrację szlachecką, wzmacniające władzę wykonawczą. Dawały one szanse na uratowanie Polski przed upadkiem. Niestety po 14 miesiącach obowiązywania Konstytucja 3 Maja została unieważniona przez sejm rozbiorowy w 1793 r.

Z okazji tego narodowego święta w ZSO nr 1 odbył się uroczysty apel (patrz inna relacja). Tradycyjnie , jak co roku delegacja naszej szkoły: uczennice klasy IIB pod opieką nauczyciela historii, uczestniczyła 3 maja w uroczystych obchodach tego święta na Rynku Głównym i złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

            Z inicjatywy nauczyciela historii uczennice IIB gimnazjum: Marta Sokalska i Monika Machelska wykonały wystawkę poświeconą twórcom Konstytucji 3 Maja. W tygodniu poprzedzającym święto Konstytucji 3 Maja w każdej klasie nauczyciel historii przybliżył genezę tego święta z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Paweł Górecki