BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

GRATULACJE !!!

aDaniel Majka uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii !

            14 marca 2024 r. Daniel Majka , uczeń  klasy 8a wziął udział w etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii, który odbył się w Toruniu. Rozwiązywał  tam test w gronie 36 uczestników, którzy zakwalifikowali się z całego województwa kujawsko-pomorskiego do finałowego etapu konkursu.

Daniel Majka, by uzyskać tytuł laureata musiał zdobyć minimum 90% punktów spośród 140 punktów, a tytuł finalisty minimum 50%, czyli 70 pkt. do zdobycia w rozwiązywanym teście. Od organizatorów konkursu wysyłane były takie sygnały, że w tym roku poziom trudności został zwiększony.

Ostatecznie Daniel Majka zdobył 118 pkt, co stanowiło 84% punktów możliwych do zdobycia. Zabrakło mu więc do tytułu laureata niewiele, bo 8 pkt. Wielka szkoda! Natomiast wynik , który osiągnął Daniel Majka sprawił, że został on finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii , co jest znaczącym osiągnięciem, zważywszy ,że spośród 36 uczestników finałowego etapu konkursu tytuł laureata zdobyło tylko 13 uczniów.

Serdecznie gratulujemy Danielowi Majce uzyskania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, które to osiągnięcie również ma swoje znaczenie, chociażby w postaci wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej!

Paweł Górecki

 

b